สถาบันสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สถาบันสอนภาษา เรียนภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ชลบุรี บริษัท โรงงาน อมตะนคร ศรีราชา แหลมฉบัง บ่อวิน

อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี

 • นวัตกรรมการ เรียนภาษาอังกฤษ
  แนวใหม่ของโลก ระบบไทย
  เรียนง่าย สนุก ไม่ต้องท่องจำ ผู้เรียนจะออกเสียงด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เป็นระบบที่ผ่านการพิสูจน์จริงมาแล้ว รายละเอียด
 • หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ ให้มีลักษณะ
  เฉพาะเหมาะสมกับผู้เรียน ที่ต้องการนำไปใช้จริง มีทั้งคอร์สสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ชั้นต้นและระดับกลาง จนถึงระดับสูง รายละเอียด
 • หลักสูตร ภาษาจีน หลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ภาษาจีน จากทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนการฝึกสนทนาใน
  สถานการณ์ต่างๆ และนำไปใช้ได้
  อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คอร์สภาษาอังกฤษ
  สำหรับเด็ก

  เรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่
  ปูพื้นฐานแต่วัยเยาว์ เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่ยั่งยืน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • เปิดรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษ

  เปิดคอร์สสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  ผู้ใหญ่วัยทำงาน และผู้ที่มีปัญหา
  การสนทนาภาษาอังกฤษ
  เรียนภาษาอย่างธรรมชาติ เรียนสนุก ไม่ต้องท่องจำ
  ดูรายละเอียด

ผู้คิดค้นและวิจัย หลักสูตรซิมโพนิคส์

Dr. J. Kieran Posini ด็อกเตอร์ คีแรน เป็นผู้คิดค้นและวิจัยหลักสูตร "ซิมโฟนิคส์"
เขาจบการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาเอก ในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์

คิดค้น และวิจัยหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อคนไทยโดยเฉพาะ และเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง โดยมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา ในปี 2549
รายละเอียด