ชลบุรี สถาบันสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน

โรงเรียนสอนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี

ให้บริการ สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ในจังหวัดชลบุรี อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี ได้นำหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระบบไทย โดยการเรียนภาษาอังกฤษจากพื้นฐาน ตามหลักธรรมชาติ ที่เน้นระบบเสียง ระบบพูด ระบบฟัง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและออกเสียงภาษอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมือนเจ้าของภาษา เรียนง่าย ไม่ต้องท่องจำ อีกทั้งยังให้บริการคลินิคภาษา ให้คำปรึกษากับผู้ที่มีปัญหาทางด้านภาษาฟรี