เรียนภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาญี่ปุ่น คอร์สภาษาญี่ปุ่น คอร์สญี่ปุ่น

ขั้นตอนการชำระเงิน

1. ลงทะเบียนพร้อมชำระด้วยตนเอง ที่โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี
(ชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต)

สามารถสอบถามรายละเอียด หรือแผนที่ในการเดินทาง

2. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM

ชื่อบัญชี โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี

ธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กรุงไทย
สาขาบางปลาสร้อย
ออมทรัพย์ 228-0-12708-3
กสิกรไทย
สาขาถนน สุขุมวิท ชลบุรี 1
ออมทรัพย์ 147-2-80595-5

หากท่านชำระเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in

พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

ผ่านทาง โทรสาร 038-287262

หรือ โทรแจ้งได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 038-261675 , 038-287262

หรือ แจ้งทางอีเมล์ payment@englishpassport.net

3. เช็คสั่งจ่าย ในนาม

โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี

หรือ English Passport Language School Chonburi

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

โรงเรียนภาษา อิงลิช พาสปอร์ต ชลบุรี

896/35 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-9940-00645-95-3